VAQON PARKI - KDY LOGISTICS

Məzmuna keçin
Həmişə doğru yolda
VAQON PARKI
Logistika şirkətinin vaqon parkı bütün şəbəkədə olan vaqon sayını nəzərdə tutur. Bizim vaqon parkımız örtülü vaqonlar, açıq vaqonlar, platformalar, sisternlər, izotermik vaqonlar və xüsusi təyinatlı vaqonlardan ibarətdir. Vaqon parkı – malların daşınması üçün istifadə edilən bütün vaqonların toplusudur.

“KDY Logistics”-in müştərilərə daim keyfiyyətli xidmət göstərmək üçün böyük bir vaqon parkı mövcuddur. Bizim vaqon parkımıza müxtəlif növ yük vaqonları daxildir:
Soyuducu vaqon

2100 ədəd
Qapalı vaqon

500 ədəd
Platformalar

200 ədəd
Yarımvaqonlar

200 ədəd
Bizim vaqon parkı dünyada, beynəlxalq əlaqələr və beynəlxalq ticarət dövriyyəsində mühüm rol oynadığına görə dayanmadan daima fəaliyyət göstərir.
VAQON TİPLƏRİ
Örtülü (qapalı) vaqon – hava yüklənməsi və mexaniki zədələnmədən müdafiə tələb edən malların daşınması üçün yük vaqonu. Universal örtülü vaqonlar paketli, parça, ovulan, toplu və s. yüklərin daşınması üçün nəzərdə tutulub. Xüsusi örtülü vaqonlar heyvanların və quşların, avtomobil, rulonlarda kağız, rulonlarda və paketlərdə soyuq polad, apatit konsentratları və digər malların nəqlində istifadə olunur. Bütün örtülü vaqonlar yük vaqonlarına xas olan şassi, şok və çəkmə qurğuları və əyləclərdən ibarətdir.
Hopper vaqon – kütləvi ovula bilən (kömür, filiz, sement, taxıl, balast) yüklərin nəqli üçün özünü boşaltma funksiyası olan yük vaqonudur. Kuza baca formasına malikdir, aşağı hissədə yükün boşaldılması üçün lyuklar mövcuddur, bu da yükün sürətlə boşaldılmasına kömək edir. İki hopper növü mövcuddur – açıq və qapalı. Qapalı – yağışdan qorunmalı olan mallar üçün istifadə olunur. Açıq – isə məhsullar zərərli nəticələr olmadan asanlıqla qurudulan malların daşınması üçün istifadə olunur.
Yarımvaqon –  atmosfer çöküntülərindən qorunma tələb etməyən ovulan yükləri (filiz, kömür, axıntılar, ağac və s.), konteynerlər və digər məhsullar daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş yüksək tərəfli dam örtüyü olmayan dəmir yolu yük vaqonudur. Yarımvaqonun gövdəsində ümumiyyətlə heç bir dam örtüyü yoxdur (qoşula bilən dam ilə modellər var), bu isə öz növbəsində yükün rahatlığı və yüklərin boşaldılması təmin edir. Yarımvaqonun döşəməsində yükləmə lyukları və açıla bilən sonluqlu divarlar və ya da qapalı gövdəsi ola bilər.
Ağacların daşınması üçün hazırlanmış dəmiryolu platformaları döşəmə və lövhələrlə təchiz olunmuşdur. Əks halda bu cür yüklərin nəqli mümkün deyil. Təkərli nəqliyyat vasitələrinin və konteynerlərin daşınması üçün dəmir yolu platformaları da eyni şəkildə təchiz edilmişdir. Uzun məsafə avtomobil nəqliyyatı üçün dəmir yolu platformaları da öz xüsusiyyətlərinə malikdir. Onların kuzası xüsusi sabit çərçivələr, hidravlik qurğular və metal döşəmələrdən ibarətdir. Belə bir vaqon platforması avtomobilləri idarə etmək üçün nəzərdə tutulan qatlanan platforma rampalarının uçlarına malikdir.
Tank konteyneri – maye və kimyəvi məhsulların nəqli üçün nəzərdə tutulan, eləcə də sıxılmış qazların üç növ nəqliyyat vasitəsi ilə: dəniz (çay), dəmir və avtomobil yolu ilə çox funksiyalı nəqliyyat vahididir. Tank-konteynerlərində nəqliyyat, yükün təhlükəsizliyini təmin edən nəqliyyat növünü dəyişdirərkən məhsulun ara daşıması olmadan “qapıdan-qapıya” texnologiyasından istifadə edilir. Əlavə bir üstünlük tank konteynerlərini bir növ nəqliyyat növündən digərinə sürətlə ötürmə qabiliyyətidir və yük terminallarında məhsulların aşırı yüklənməsini aradan qaldırır.
Sisternlər xüsusi gövdə forması olan qazana yerləşdirilən maye, qaz və toz kimi yüklərinin daşınması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yüklərin əhəmiyyətli müxtəlifliyi sisternlərin görünüşünün (formasının) böyük dəyişikliklərinə səbəb olur.
Dəmir yollarında sistern ilə daşınan maye yük həcmini digər vaqon növləri kimi deyil, ölçmə və kalibrləmə üsulu ilə müəyyən edilir. Bunu etmək üçün qazanın doldurulma hündürlüyünü ölçmək, yükün sıxlığını nəzərə almaq və sonra qazanın tutumunun doldurulma səviyyəsinə uyğun olaraq göstərilən xüsusi kalibrləmə masaları istifadə edərək, yükün ağırlığını hesablanır.
Soyuducu vaqon – universal qapalı quruluşlu olan, tez korlanan yüklərin daşınması üçün nəzərdə tutulan vaqondur. Soyuducu qurğu daşınan malların keyfiyyətini saxlamaq üçün imkan yaradır. Bu avadanlıqlar kateqoriyası, əsasən, 500 km-dən çox məsafədə ərzaq daşınması üçün istifadə edilən izotermal hərəkət edilə bilən sinfinə daxil edilir. Bu nəqliyyat avtomatik soyutma və elektrikli istilik mövcudluğu ilə digər analoqlarından fərqlənir. Soyuducu avadanlıq üçün freon və ya ammonyak, həmçinin dizel generatorları tərəfindən istehsal olunan enerji istifadə olunur.
2023 © Bütün hüquqlar qorunulur!
Məqaləyə qayıt